Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Chi phí khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi của độc giả CafeLand có nội dung:


Năm 1994 ông Xuân đươc cấp trái thẩm quyền cấp 273m đất, nộp 3 triệu đồng, hạn mức đất ở là 150m. Năm 1997 ông Xuân chuyển nhượng cho tôi 130m đất ở. Đến năm 2013 tôi làm đơn xin cấp GCN QSDĐ, năm 2016 thì tôi được cấp.
Thủ tục, hoài khi xin cấp giấy chứng thực quyền dùng đất
Cho tôi hỏi khi nhận được GCN QSDĐ thì tôi phải nộp các khoản gì? Tiền dùng đất là bao lăm % và được quy định như thế nào trong luật? Mong luật sư giải đáp giúp. Xin cảm ơn.
Trả lời:
Thứ nhất, về trách nhiệm tài chính khi được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất. Khoản 6, Điều 20, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP có quy định: "Việc thực hiện bổn phận tài chính khi cấp Giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong các trường hợp quy định tại Điều này thực hiện theo quy định của luật pháp".
Như vậy, bạn sẽ phải hoàn tất bổn phận tài chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. trách nhiệm tài chính này sẽ bao gồm:
- Lệ phí trước bạ
- Lệ phí địa chính
- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính
- Tiền công nhận quyền sử dụng đất
Thứ hai, về trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất. Căn cứ Điều 7  Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền dùng đất.
"Điều 7. Thu tiền dùng đất khi công nhận quyền dùng đất (cấp giấu chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy má quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai.
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và tại thời khắc bắt đầu dùng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng thực thì thu tiền sử dụng đất như sau:
a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa đang dùng đất có nhà ở thì phải nộp tiền dùng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời khắc có quyết định xác nhận quyền dùng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Trường hợp dùng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền dùng đất với kì hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền dùng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sinh sản kinh doanh phi nông nghiệp có hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời khắc có quyết định xác nhận quyền sử dụng đất của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.
2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu dùng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nhưng nay nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 100% tiền dùng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), phải nộp 100% tiền dùng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.
Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền dùng đất với vận hạn dùng lâu dài thì phải nộp 100% tiền dùng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sinh sản kinh dinh phi nông nghiệp có kì hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời khắc có quyết định xác nhận quyền dùng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

CafeLand kết hợp Công ty luật Hợp danh Thiên Thanh

Chi phí khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Tín Hữu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét