Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Rút ngắn thời gian thủ tục đất đai

Theo đó, từ ngày 03/03/2017, khi Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực thi hành, nhiều thủ tục đất đai sẽ rút ngắn thời kì giải quyết so với bây chừ.

Cụ thể, thời kì thực hành thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền dùng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là tối đa 15 ngày thay vì 30 ngày như trước.
Giảm từ tối đa 20 ngày xuống còn 15 ngày với thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi đổi thay tài sản gắn liền với đất; tách thửa, hợp thửa đất, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được quốc gia giao đất để quản lý.
Giảm từ tối đa 15 ngày xuống còn 10 ngày với thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc đổi thay về bổn phận tài chính; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; thỏa thuận thống nhất hoặc phân chia quyền dùng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, vợ, chồng, nhóm người sử dụng đất.

thời kì thực hành thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ giảm từ 05 ngày xuống còn 03 ngày…

Rút ngắn thời gian thủ tục đất đai Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Tín Hữu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét